Klik her for menu »

Ydelser


Udgangspunktet er et ønske om forandring

Hos CommonSense Consult tilbydes en bred vifte af ydelser, der alle er baseret på en konkret tilgang og sund fornuft og forankret i faglig viden og mange års praktisk erfaring.

Udgangspunktet for alle løsninger er et ønske om positiv forandring med fremdrift og dækningsbidrag som mål. Det kan være styrkelse af kerne kompetencer, udvikling af organisationen til at møde nye krav, klargøring til salg, sammensætning af en bestyrelse, rekrutteringen af nye folk eller udvikling af strategi.

Hos CommonSense Consult fokuserer vi på den tilpasning og de udviklingsprocesser, der skaber en bedre forretning for vores kunder.

Hovedområderne er:

* Generel rådgivning: Rådgivning og bistand ved forretningsudvikling, omkostningstilpasning, eller blot justering til et marked og virkelighed som er i hastig forandring.

* Kapital og refinansiering: via nedennævnte Private Equity firma og andre kilder kan rejses privat kapital til køb og forretningsudvikling m.m..

* Køb og salg af virksomhed eller produktions faciliteter: Forestår, medvirker og gennemfører forhandlinger og Due Diligence m.m. ved handler

* Interim ledelse: Uvildig ledelse, forandrings processer, fusioner, spids belastninger, projekter eller andre behov hvor der kræves styrkelse af ledelsen og eller ny ledelse.

* Bestyrelses arbejde: Rådgivning om etablering og sammensætning af bestyrelse og egentlig deltagelse i bestyrelses arbejde

* Strategi arbejde: Udvikling og fastlæggelse af virksomhedens formål, mål og metode samt forretnings plan.

* Rekruttering af specialister

* Organisering og effektivisering: Gennemgang af organisationen og vurdering af, om de rette kompetencer og værdi kæder er på plads og effektive

* Forretnings udvikling: Sparring om forretnings udvikling, analyser af forretnings muligheder og udvikling af forretnings planer

* Networking: Etablering af kontakter og relationer mellem samarbejdspartnere, kunder, kandidater.

 

  

Henrik Danielsen fungerer desuden som nordeuropæisk Operating Partner for det amerikanske investeringsfirma Cimbria Capital. Cimbria Capital investerer i innovative landbrugs- og vandteknologivirksomheder i Nordamerika og Europa med et særligt fokus på transatlantisk ekspansion.

 

Mere information omkring Cimbria Capital kan findes på firmaets hjemmeside: http://www.cimbriacapital.com