Skip to content

Når vi indgår et samarbejde, lægger vi vægt på, at forventningerne afstemmes – inden vi går i gang. 

Det sikres gennem indledende samtaler og afhængig af opgaven, skriftlige aftaler samt via vores forretningsbetingelser.
Naturligvis har vi styr på både rådgiveransvarsforsikring, produktansvarsforsikring og erhvervsforsikring.

Hos CommonSense Consult arbejder vi både efter fastpristilbud og medgået tid. Alt efter den konkrete opgave afgiver vi gerne et fast tilbud eller et overslag. 

“Common sense (which, in truth, is very uncommon) is the best sense I know of: abide by it; it will counsel you best.”
Philip Dormer Stanhope