Skip to content
Slide 1

RÅDGIVNING

Slide 2

SUND FORNUFT

Slide 3

UDVIKLING

Slide 4

STRATEGI

CommonSense Consult

Hvordan tilpasser du bedst din virksomhed til udviklingen og fremtiden? Skal du købe eller sælge?
Skal du generationsskifte? Skal du søge partnerskab? Og hvordan?

De fleste rådgivere kan først hjælpe dig, når beslutningen er taget. Men hvem kan hjælpe dig med at træffe beslutningen – inden advokater og revisorer m.fl. hjælper dig med at føre den ud i livet. Det er ofte en kompliceret process, fuld at praktiske og ofte også følelsesmæssige problemstillinger, der ikke kan løses efter en teoretisk model – uanset hvor god eller dårlig den er. Nej – her er der først og fremmest brug for erfaring og sund fornuft – altså common sense!

CommonSense Consult og Henrik Danielsen har specialiseret sig i løsning af komplicerede opgaver inden for handel, industri og større landbrug og skovdrifter.

Vi hjælper dig kort sagt med at finde den rigtige løsning – og vi har en samarbejds- og kontaktkreds, der både evner at tænke innovativt og bringe løsningen ud i livet.

Bortset fra sund fornuft, er diskretion den egenskab vi værdsætter mest. Så du er velkommen at kontakte os. Helt uforpligtende – naturligvis!

Henrik Danielsen

“Common Sense is not so common”

Voltaire – Fransk filosof – 1694 til 1778